FAQ

 • Hoe werkt een ontdooicyclus?
  Een embryo ontdooien kan 3 dagen na een spontane (of met Ovitrelle getriggerde) ovulatie. Deze sporen we op via urine-, bloed- en echo onderzoek. Eventueel kunnen we de groei van een follikel hiervoor stimuleren met Clomid of Gonal-F. Als een ovulatie niet mogelijk is, gebruiken we een substitutieschema (GEEP) met oestrogeentabletten en Utrogestan (vaginale capsules).
 • Ik ben niet gebeld door de IVF-afdeling (verpleegkundige, arts of laboratorium), hoe krijg ik contact?
  Als u nog niet gebeld bent, dan kunt u na 16.00 uur de verpleegkundige bellen op 071-5264052. Na 16.30 uur kunt u ons, ook voor spoedgevallen, bereiken via de dienstdoende gynaecoloog op 071-5269111. Na overleg met de fertiliteitsarts van dienst wordt u weer teruggebeld.
 • Ik heb vaginaal bloedverlies buiten mijn menstruatie om, kan dit kwaad?
  Vaginaal bloedverlies tijdens de behandeling komt regelmatig voor en hoeft vaak niets te betekenen. Om uit te sluiten dat de behandeling door vaginaal bloedverlies beïnvloed wordt, vragen wij u dit wel te melden. Bij voorkeur overdag kunt u tot 16.30 uur hierover met onze verpleegkundige bellen op 071-5264052.
 • Ik ben zwanger na een terugplaatsing en heb bloedverlies, wat nu?
  Vaginaal bloedverlies in de zwangerschap hoeft niet, maar kan wel, wijzen op een miskraam of andere complicaties. Tijdens kantooruren kunt u de verpleegkundige tot 16.30 hierover bellen op 071-5264052, buiten kantooruren op 071-5269111. De dienstdoende gynaecoloog staat u dan te woord – eventueel in overleg met de fertiliteitsarts van dienst.
 • Ik heb klachten tijdens de behandeling en/of bijwerkingen van de medicatie, waar kan ik terecht?
  Bij klachten (die mogelijk passen bij de bijwerkingen van de medicatie) of bij twijfel hierover kunt u ons 24 uur per dag bereiken. Tijdens kantooruren via de verpleegkundige tot 16.30 uur op 071-5264052, buiten kantooruren via 071-5269111. De dienstdoende gynaecoloog staat u dan te woord – eventueel in overleg met de fertiliteitsarts van dienst. Bel ons voordat u naar de huisarts of de Spoedeisende Hulp gaat, we willen de situatie graag eerst met u overleggen.  
 • Ik voel me niet meer zwanger; wat moet ik doen?
  Zogenaamde subjectieve zwangerschapsverschijnselen (o.a. misselijkheid en gespannen borsten) kunnen de eerste drie maanden van de zwangerschap wisselen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken, maar u mag hierover overdag wel bellen met de verpleegkundige op 071-5264052, tot 16.30 uur zijn we bereikbaar.
 • Plaatsen jullie een of twee embryo’s terug?
  In het LUMC hanteren wij een vooruitstrevend 1 embryo-beleid sinds 2004. Doel hiervan is zoveel mogelijk gezonde kinderen via eenlingzwangerschappen op de wereld te zetten. De mogelijkheid of het verzoek om twee embryo’s terug te plaatsen, kunt u met uw behandelend arts bespreken op de polikliniek.
 • Ik heb niet genoeg medicijnen, hoe kom ik aan een recept?
  Een vervolgrecept kunt u bij de verpleegkundige aanvragen. De medicatie haalt u op bij de Poli Apotheek LUMC (locatie en openingstijden) Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen via 071-5269111. De dienstdoende gynaecoloog staat u dan te woord – eventueel in overleg met de fertiliteitsarts van dienst..
 • Waarom ben ik niet zwanger na de terugplaatsing?
  De kans op innesteling binnen twee dagen na terugplaatsing ligt rond de dertig procent, hoe mooi het teruggeplaatste embryo ook is. Er is weinig dat u kunt doen om deze kans positief te beïnvloeden, anders dan gezond te leven. Waarom een embryo niet is ingenesteld, kunnen we vaak niet met zekerheid zeggen. Blijkbaar zijn sommige embryo’s die worden teruggeplaatst genetisch niet gezond, en niet in staat zich in te nestelen.
 • Kan ik beter ICSI doen in plaats van IVF?
  Met ICSI worden alleen betere resultaten bereikt als de bevruchting van de eicellen een (te verwachten) probleem is. Daarbuiten hebben IVF en ICSI vergelijkbare resultaten.
 • Moet ik Utrogestan gebruiken bij een cryocyclus?
  In een spontane cyclus maakt u na de eisprong voldoende progesteron aan en hoeft u daarom geen Utrogestan te gebruiken.
 • Ik ben niet zwanger; wat nu?
  Na een eerste niet-succesvolle behandeling krijgt u een poli-afspraak van uw behandelend arts, en zal het vervolg van de behandeling in een nagesprek besproken worden. Als u na een volgende behandeling opnieuw niet zwanger bent geworden, kunt u via 071-5262870 een afspraak maken voor een nagesprek met uw behandelend arts. Dit kan ook een telefonische afspraak zijn.
 • Heeft het zin om een volgende behandeling te starten?
  Elke IVF/ICSI-behandeling wordt door ons team geëvalueerd, waarna we u een advies geven over de vervolgbehandeling. Als u de leeftijd van 44 jaar bereikt (60 jaar voor mannen) voeren we in het Voortplantingscentrum geen behandelingen meer uit.
 • Hoeveel behandelingen kan ik doen?
  Het Voortplantingscentrum biedt maximaal 6 behandelingen voor een doorgaande zwangerschap aan.
 • Betaalt de verzekering mijn behandeling?
  Vergoedingen door ziektekostenverzekeraars verschillen. Over het algemeen worden de eerste 3 behandelingen per zwangerschap door de basisverzekering vergoed. Ingevroren embryo’s vallen onder de poging waaruit ze zijn ontstaan, terugplaatsing hiervan betekent dus meer kansen in dezelfde poging. Om duidelijkheid te krijgen over de vergoeding van de behandeling en/of de medicatie, verzoeken wij u contact op te nemen met uw verzekeraar, en schriftelijk bevestiging te vragen van individuele afspraken.
 • Wat zijn de kosten van een IVF/ICSI behandeling?
  De kosten van behandeling liggen rond de tweeduizend euro, de kosten van de medicatie rond de vijftienhonderd euro - afhankelijk van de dosering. De precieze, actuele kosten kunt u opvragen bij de afdeling Facturatie, geopend op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, via 071-526 2794 of facturatie@lumc.nl
 • Hoe snel na mijn bevalling kan ik opnieuw IVF/ICSI doen?
  Afhankelijk van zwangerschap, bevalling, borstvoeding en menstruele cyclus, en op voorwaarde dat u direct een IVF/ICSI indicatie hebt, kunt u 6 tot 12 maanden na een bevalling starten met een nieuwe stimulatie. Wanneer er nog embryo’s ingevroren zijn, zullen we deze eerst ontdooien en terugplaatsen.
 • Moet ik op een bepaald tijdstip de medicatie spuiten?
  U dient de dagelijkse injecties ’s avonds te gebruiken - in ieder geval na 17.00 uur. Voor het gebruik van Ovitrelle gelden andere afspraken, zie Wanneer gebruik ik de Ovitrelle?
 • Wanneer gebruik ik Ovitrelle?
  Na een echocontrole tijdens de stimulatie krijgt u te horen wanneer u klaar bent om de eisprong in gang te zetten. We vertellen u op welke dag u de afsluitende injectie met Ovitrelle moet zetten. Op deze betreffende dag zet u ’s avonds de injectie. Let op: bij een IVF/ICSI-behandeling luistert het tijdstip nauw.
 • Hoe dien ik Gonal-F/Menopur/Ovitrelle/Decapeptyl/Cetrotide-injecties toe?
  Gonal-F, Menopur, Ovitrelle, Decapeptyl en Cetrotide worden via een onderhuidse injectie toegediend. Voorafgaand aan uw behandeling krijgt u een prikinstructie van de IVF-verpleegkundige. Als u daarvoor geen afspraak hebt gekregen, bel dan 071 - 526 40 52 om een afspraak te maken.
  • Gonal-F zit in een voorgevulde pen. Deze stelt u in op de afgesproken dosering en spuit u vervolgens zelf in. In de instructievideo en de folder over Gonal-F vindt u meer informatie. Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de IVF-verpleegkundige.
  • Menopur wordt in poedervorm in een ampul geleverd en dient u voor gebruik op te lossen. Zie de informatiefolder over Menopur voor meer informatie. Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de IVF-verpleegkundige.
  • Ovitrelle zit in een voorgevulde pen. Deze stelt u zelf in op de afgesproken dosering. Hiervoor draait u de doseerknop helemaal op tot het eind, er verschijnt dan het getal 250 in het venster. Vervolgens dient u de injectie toe. In de folder over Ovitrelle vindt u meer informatie. Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de IVF-verpleegkundige.
  • Decapeptyl zit in een voorgevulde injectiespuit. U gebruikt elke dag een nieuwe spuit. Bij vragen kunt u contact opnemen met de IVF-verpleegkundige.
  • Cetrotide wordt geleverd in poedervorm, u maakt zelf de injectie klaar. U gebruikt elke dag een nieuwe verpakking waar alle benodigdheden voor de injectie in zitten.
 • Hoe bewaar ik de medicatie?
  Gonal-F, Ovitrelle en Decapeptyl bewaart u in de koelkast. Menopur mag in de koelkast, maar hoeft niet. Synarel mag niet in de koelkast. Cetrotide kan bewaard worden op kamertemperatuur, maar mag eventueel ook in de koelkast.
 • Wat moet ik doen als ik aanvullende vragen heb over de dosering en gebruik van medicijnen?
  Binnen kantoortijden kunt u bellen met de polikliniek op 071 – 526 28 70 of de IVF-verpleegkundige op 071 - 526 40 52. Bij spoed buiten kantoortijden kunt u via de telefoniste, bereikbaar op 071-5269111, contact opnemen de dienstdoende gynaecoloog.
 • Zijn er echocontroles tijdens hormonale behandeling nodig?
  Bij het gebruik van clomifeencitraat is het niet altijd nodig om met echo-onderzoek de groei van eiblaasjes te volgen. Uw arts bepaalt of echo-onderzoek gewenst is en bespreekt dit ook met u. Het gebruik van Gonal-F en Menopur gaat altijd gepaard met echo-onderzoek. Bij ovariële stimulatie kunnen dat 1 tot 10 onderzoeken zijn, totdat de follikel groot genoeg is. Bij IUI is dat gemiddeld 1 tot 3 keer, bij IVF/ICSI 3 tot 4 keer.
 • Wanneer vindt echo-onderzoek plaats?
  Echo- en bloedonderzoek vindt op doordeweekse dagen plaats vóór 11.00 uur. Soms is het ook noodzakelijk om in het weekend langs te komen. De eerste echo-controle afspraak maakt u zelf als de menstruatie is gestart via het secretariaat gynaecologie (tel. 071 – 526 28 70). Na het eerste echo-onderzoek wordt u ’s middags door ons gebeld wanneer een volgende controle zal plaatsvinden.
 • Moet ik een lege blaas hebben voor het echo-onderzoek?
  Ja, het is verstandig om vlak voor het echo-onderzoek uit te plassen. Hierdoor komen de eierstokken doorgaans gemakkelijker in beeld.
 • Ik heb te veel eiblaasjes die zijn gegroeid door ovariële stimulatie of IUI, wat nu?
  Als de reactie op de gebruikte medicatie te heftig is, en te veel eiblaasjes tot ontwikkeling komen, is het niet verstandig de behandeling voort te zetten. Dit in verband met het grotere risico op een meerling. Als de behandeling wordt gestaakt, dient u tot uw menstruatie veilig te vrijen. Tijdens een afspraak met uw behandelend arts bespreekt u het vervolg van de behandeling.
 • Ik reageer niet op de gebruikte medicatie, wat nu?
  Als er geen reactie op de gebruikte medicatie optreedt, dan kan het nodig zijn om over te stappen op een ander stimulerend medicijn. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken.
 • Wanneer moet ik progesteron laten bepalen bij ovariële stimulatie of IUI?
  Het hormoon progesteron is verhoogd als er een goede eisprong heeft plaatsgevonden. U krijgt van uw behandelend arts te horen wanneer u progesteron moet laten prikken (als er geen echo-controles hoeven plaats te vinden). Als u tijdens de stimulatie echo-controles hebt gehad, krijgt u via de bellijst te horen wanneer u langs moet komen voor het bepalen van het progesterongehalte. Voor de uitslag van dit onderzoek maakt u een belafspraak met uw behandelend arts
 • Wat moet ik doen als ik vergeten ben Gonal-F te gebruiken?
  Als u dit pas de volgende dag opmerkt, dan kunt u het beste direct dezelfde ochtend de injectie toedienen en contact opnemen met de verpleegkundige op 071-5264052.
 • Wanneer moet ik beginnen met het gebruik van Gonal-F en welke dosering moet ik gebruiken?
  Met uw behandeld arts hebt u een begindosering en een startdag afgesproken. Deze dosering dient u iedere avond tot de eerste echo-controle toe te dienen. Na de controle hoort u ’s middags via de bellijst of u dezelfde dosering moet voortzetten, of dat u de dosering dient te verhogen of te verlagen, of moet stoppen met het gebruik van dit middel.
 • Wat moet ik doen als ik ben vergeten Ovitrelle te gebruiken?
  Neem direct contact op met het Voortplantingscentrum op als u dit de volgende ochtend opmerkt. Wacht met het toedienen van Ovitrelle tot u contact heeft gehad met de verpleegkundige. Als u het dezelfde avond opmerkt, is het goed om Ovitrelle alsnog toe te dienen. Maar ook dan moet u de volgende ochtend contact opnemen met de verpleegkundige.
 • Wanneer moet ik beginnen met het gebruik van Decapeptyl?
  Op dag 1 van de cyclus start u met het gebruik van Decapeptyl. U dient dit middel rond het zelfde tijdstip te gebruiken. Het makkelijkst is het om dit ’s avonds te doen, omdat u dan ook Gonal-F injecteert. Daarna hoort u ’s middags via de bellijst of u Decapeptyl moet blijven gebruiken, en wanneer u moet stoppen met dit medicijn.
 • Wat moet ik doen als vergeten ben Decapeptyl te gebruiken?
  Als u dit pas de volgende ochtend opmerkt, kunt u het beste direct de injectie alsnog toedienen, en dezelfde dag contact opnemen met de verpleegkundige op 071-5264052.
 • Wanneer moet ik beginnen met het gebruik van Cetrotide?
  Meestal op dag 6 van de cyclus start u met het gebruik van Cetrotide. U dient dit middel rond het zelfde tijdstip te gebruiken. Het makkelijkst is het om dit ’s avonds te doen, omdat u dan ook Gonal-F injecteert. Daarna hoort u ’s middags via de bellijst of u Cetrocide moet blijven gebruiken, en wanneer u moet stoppen met dit medicijn.
 • Wat moet ik doen als vergeten ben Cetrotide te gebruiken?
  Als u dit pas de volgende ochtend opmerkt, kunt u het beste direct de injectie alsnog toedienen, en contact opnemen met de verpleegkundige op 071-5264052
 • Wanneer moet ik beginnen met het gebruik van Synarel?
  Op dag 1 van de cyclus start u met het gebruik van Synarel. U dient dit middel twee maal per dag rond het zelfde tijdstip te gebruiken. ’s Ochtends bij het opstaan en ’s avonds wanneer u ook Gonal-F injecteert. Na de echo-controles hoort u ’s middags via de bellijst of u Synarel moet blijven gebruiken, en wanneer u moet stoppen met dit medicijn.
 • Hoe gebruik ik Synarel?
  Synarel is een neusspray. U gebruikt deze spray twee maal per dag, één puff in één neusgat. Synarel wordt direct opgenomen in de bloedbaan via het neusslijmvlies. Hoe u Synarel moet gebruiken, hoort u van de IVF-verpleegkundige tijdens de prikinstructie. Als u daarvoor geen afspraak hebt gekregen, bel dan 071 - 526 40 52 om een afspraak te maken.
 • Wat moet ik doen als vergeten ben Synarel te gebruiken?
  Als u dit opmerkt, kan u het beste direct de spray alsnog toedienen en overdag contact opnemen met de verpleegkundige op 071-5264052.
 • Wat moet ik doen als ik nog vragen heb over dosering en gebruik van medicijnen?
  Binnen kantoortijden kunt u voor vragen bellen met de polikliniek op 071 – 526 28 70, of de IVF-verpleegkundige op 071 - 526 40 52. Buiten kantoortijden kunt u via de telefoniste, bereikbaar op 071-5269111, de dienstdoende gynaecoloog bereiken.
 • Heb ik een dreigende overstimulatie, en wat doe ik nu?
  Als de reactie op de gebruikte medicatie te heftig is (hoge hormoonspiegel), en te veel eiblaasjes tot ontwikkeling komen, is het niet verstandig om de behandeling voort te zetten. Dit gezien het risico op een overstimulatie. Als de behandeling wordt gestaakt, voeren we nog een zorgvuldig controle bij uit. Tijdens een afspraak met uw behandelend arts bespreekt u het vervolg van de behandeling.
 • Er hebben zich maar 1 of 2 eiblaasjes ontwikkeld bij een IVF-stimulatie, wat nu?
  Het streven is om bij een IVF-stimulatie 8 tot 10 eiblaasjes tot ontwikkeling te brengen. Helaas komt het soms voor dat er maar een paar eiblaasjes zijn ontwikkeld. Dit kan komen doordat de reactie op de gebruikte medicatie mild is geweest, of omdat de voorraad in de eierstokken beperkt is. Afhankelijk van de situatie, zal de arts met u bespreken of u de behandeling kunt doorzetten, of dat het beter is om te stoppen en in een andere maand met misschien een ander behandelprotocol opnieuw te starten.
 • Ik heb pijnklachten na de punctie, wat nu?
  Als u nog geen paracetamol hebt ingenomen, neem dan 2 tabletten van 500 mg in. Bent u aan het werk, ga naar huis en doe daar rustig aan. Ook is het belangrijk om voldoende te drinken. Blijven de pijnklachten ondanks de paracetamol en de rust bestaan, of voelt u twijfel, neem dan contact op met de IVF-verpleegkundige op 071 - 526 40 52 tot 16.30 uur, of daarbuiten de dienstdoende gynaecoloog.
 • Er is geen bevruchting opgetreden na de IVF-behandeling, wat nu?
  Helaas kan het voorkomen dat geen van de eicellen wordt bevrucht. Dit betekent dat de behandeling voor een terugplaatsing stopt, en dat deze poging geen mogelijkheid op een zwangerschap biedt. In het nagesprek op de polikliniek zal uw behandelend arts met u de mogelijkheden van behandeling in de toekomst bespreken.
 • Mijn embryo(‘s) hebben het proces van invriezen en ontdooien niet overleefd, wat nu?
  Ongeveer 75% van de ingevroren embryo’s doorstaat het proces van invriezen en ontdooien. Op de dag van ontdooien hoort u dit proces goed is verlopen. Als het embryo het proces van ontdooiing niet heeft doorstaan, kunt u een afspraak op de polikliniek maken om met uw behandelend arts te het vervolg te bespreken.
 • Ik heb geen potje van het ziekenhuis om het zaad in op te vangen. Mag ik een eigen potje gebruiken?
  Nee. Gebruik altijd en alleen het potje dat u bij het secretariaat gynaecologie kunt meekrijgen. Dit is een speciaal potje, dat voldoet aan een aantal eisen. Als u een eigen materiaal gebruikt, zal dit door het laboratorium daarom niet geaccepteerd worden. Dit geldt ook voor potjes van de apotheek. Als u geen potje heeft, kunt u dit onder kantoortijden bij het ziekenhuis ophalen. Beschikt u niet over een potje op de dag dat u het zaad moet inleveren, dan is er ook de mogelijkheid om het zaad in een aparte ruimte van de polikliniek op te vangen. De sleutel voor deze ruimte kunt u bij het secretariaat gynaecologie opvragen.
 • Mag ik autorijden en werken op de dag van de punctie?
  Voorafgaand aan de punctie krijgt u pre-medicatie. Door deze medicatie bent u onder invloed en mag u niet autorijden. Ook wordt werken op de dag van de punctie ontraden. Na de ingreep kunt nog last van uw buik hebben, en door de medicatie krijgt u ook behoefte om te slapen. De dagen na de punctie kunt u op geleide van de klachten uw dagelijkse handelingen uitbreiden.
 • Moet ik uitplassen voor een IUI-behandeling?
  Nee. De procedure verloopt zelfs makkelijker als de blaas half gevuld is. Bent u binnen een uur voor de terugplaatsing toch naar het toilet geweest, zorg dan dat u genoeg drinkt.
 • Moet ik uitplassen voor een terugplaatsing van een embryo?
  Nee. De procedure verloopt zelfs makkelijker als de blaas half gevuld is. Bent u binnen een uur voor de terugplaatsing toch naar het toilet geweest, zorg dan dat u genoeg drinkt.
 • In de bijsluiter van Utrogestan staat beschreven dat de medicatie oraal gebruikt moet worden. In documenten van de behandeling lees ik dat het vaginaal toegediend moet worden? Wat is correct?
  Zoals door de behandeld arts is voorgeschreven, moet u 3 drie keer per dag 2 Utrogestan-capsules per keer vaginaal toedienen.
 • Moet ik foliumzuur (blijven) slikken?
  Ja. De Gezondheidsraad adviseert vrouwen die proberen zwanger te worden dagelijks 400 microgram foliumzuur en 10 microgram vitamine D te gebruiken. Aangezien het advies is dit al voor de start van een zwangerschap te gebruiken, raden we aan om deze vitamines ook na het niet slagen van een behandeling door te blijven gebruiken.
Webdesign: hellingproof.com