Resultaat

Resultaten

In de afgelopen tien jaar heeft het Voortplantingscentrum | LUMC uitstekende resultaten behaald, ook ten opzichte van andere klinieken in Nederland. Om de efficiëntie van ons IVF/ICSI-programma te kunnen bepalen, zijn twee resultaten doorslaggevend: het aantal doorgaande zwangerschappen dat ontstaat per 100 gestarte behandelingen en het percentage meerlingen dat daaruit geboren wordt.

Hieronder ziet u het percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus.

20160314 LUMC cijfers Doorgaande zw klein kformaat

Onderstaande grafiek geeft het percentage meerlingen weer, waaruit blijkt dat het LUMC een voorloper was wat betreft het lage meerlingpercentage.

20160314 LUMC cijfers meerlingen klein kformaat

Zeer efficiënt behandelprogramma

Om (complicaties van) meerlingen te voorkomen, plaatsen we in het Vruchtbaarheidscentrum | LUMC in de regel maar één embryo terug. Het aantal Single Embryo Transfers (SET’s) is toegenomen van 30% in 2003 tot 80% in 2013. Dat het percentage doorgaande zwangerschappen in dezelfde periode is gestegen van 26.3% naar 36.3%, duidt op een zeer efficiënt behandelprogramma. Met minder teruggeplaatste embryo’s bereiken we meer resultaat.

Bekijk de landelijke scores: www.nvog.nl

Webdesign: hellingproof.com