Klachten

Als u klachten heeft over uw behandeling, dan bespreken wij die graag zo snel mogelijk met u. Dit blijkt de beste manier om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien gewenst kunt u zich ook wenden tot het Patiëntenservicebureau van het LUMC, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer 071 – 526 2989. Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u op de website van het LUMC.


Webdesign: hellingproof.com